Úvodní stránka

Jan Čarek:

Kdyby tu nic nebylo,
než-li rorýs pod oblaky,
než ten bodák pro čmeláky,
mně by se tu líbilo.Kdyby jen ten potůček,
kdyby u mých nohou tek,
a víc nic tu nebylo,
mně by se tu líbilo.Kdyby bylo kolkolem
jen to pole za polem
a jen slunce svítilo,
mně by se tu líbilo.


Ochrana přírody jako základní a určující složky našeho životního prostředí stojí dnes v popředí zájmu celé společnosti a péče o zachování přírodních pokladů naší vlasti je důležitým úkolem všech složek, od ústředních institucí (MŽP) až po nejmenší vesničky. A měla by ležet na srdci každnému z nás. Základním předpokladem úspěšné činnosti v tomto oboru je ovšem nejen znalost přírodních zákonitostí a živých součástí naší přírody, ale také ochrana a údržba krajiny jako celku. K vytvoření posledního předpokladu se snaží přispět naše firma.

Naše firma provádí práce pilou na úpravu dřevin a práce příkopovým mulčovačem a čelně neseným plošným mulčovačem.


               

Copyright © 2008 Jiří Marek | Valid HTML 4.01 | Výměna odkazů | Vytvořil Tvorba webových stránek